Kvartirada bir qiz va bir bolakay uchun aqldan bir kun

Kvartirada bir qiz va bir bolakay uchun aqldan bir kun